Úvod

Má to zmysel

údaje k poukázaniu 2% z dane:
Názov: Občianske združenie Žitavská komunita
Sídlo: Sídlisko Žitava 1403/19, 95201 Vráble
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37853791

FORMULÁR NA STIAHNUTIE (doc)

Dávame zmysel vašim dvom percentám !
PODPORTE NÁS !

model1

Trojrozmerný model Zemného hradu “Fidvár” – symbol Občianského združenia ŽITAVSKÁ KOMUNITA
© Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA

Preambula
Považujúc princípy regionalizmu, osobnej slobody, zodpovednosti,
tolerancie a porozumenia za základ občianskej demokratickej
spoločnosti rozhodli sme sa založiť
Občianske združenie ŽITAVSKÁ KOMUNITA.
/31. marec 2003/